Wat is zelfcompassie?

Wat is zelfcompassie?

Compassie hebben voor jezelf is eigenlijk niets anders dan compassie hebben voor anderen. Denk eens na over hoe de ervaring van compassie voelt. Ten eerste, om compassie te hebben voor anderen is het nodig om op te merken dat ze lijden. Als je bijvoorbeeld de zwerver op straat negeert, kun je geen compassie hebben voor hoe moeilijk zijn of haar leven waarschijnlijk is. Ten tweede, compassie houdt in dat je geraakt wordt door het lijden van anderen, zodat je je hart opent voor hun pijn (het woord compassie betekent letterlijk “lijden met”). Als dit gebeurt voel je warmte, toewijding en het verlangen om deze persoon te helpen. Compassie hebben betekent ook dat je begrip en vriendelijkheid toont voor anderen als zij falen of fouten maken, in plaats van ze hard te oordelen. Tot slot, als je compassie voor elkaar voelt (in plaats van alleen maar medelijden) betekent het dat je je realiseert dat lijden, falen en imperfectie deel uitmaken van een gedeelde menselijke ervaring.

 

Zelfcompassie betekent dat je steun en begrip voor jezelf toont in moeilijke tijden, als je faalt of als je iets niet leuk vindt aan jezelf, net als je een goede vriend zou benaderen in gelijksoortige situaties.In plaats van dat je je pijn negeert en koste wat het kost door blijft gaan, zeg je tegen jezelf “dit is echt moeilijk nu… Hoe kan ik mezelf troosten en er voor mezelf zijn op dit moment?” In plaats van jezelf genadeloos te veroordelen en bekritiseren voor gebreken of tekortkomingen, houdt zelfcompassie in dat je vriendelijk en begripvol bent als je geconfronteerd wordt met je eigen falen – wie heeft er ten slotte ooit gezegd dat je perfect moet zijn? Je kunt proberen jezelf te ontwikkelen, zodat je gezonder en gelukkiger wordt, maar dit doe je omdat je om jezelf geeft, niet omdat je waardeloos en onacceptabel bent zoals je nu bent. Wat misschien wel het belangrijkste is, compassie hebben voor jezelf betekent dat je je menselijkheid accepteert en respecteert. De dingen zullen niet altijd zo gaan als jij het wilt. Je zult frustratie en verlies tegenkomen, fouten maken, tegen je grenzen aanlopen, je idealen niet kunnen naleven. Dit is de menselijke conditie, een realiteit die door ons allen gedeeld wordt. Hoe meer je je hart opent voor deze realiteit – in plaats van er constant tegen te vechten – hoe meer je in staat zult zijn om compassie voor jezelf en je medemensen te voelen tijdens je leven.