Msc Trainersopleiding Trainers

Msc Trainersopleiding Trainers

De MSC Trainersopleiding wordt gecoördineerd door CMSC Executief Directeur en Directeur Professionele Training, Steven Hickman, in samenwerking met de programma ontwikkelaars Chris Germer en Kristin Neff. Alle deelnemers aan de 6-daagse Trainersopleiding ontvangen een volledig Trainershandboek geschreven door Chris Germer, Kristin Neff, Steven Hickman en Michelle Becker. Het MSC Trainersopleidingsteam bestaat uit meerdere zeer ervaren, vaardige en getalenteerde trainers.

"The MSC trainings have softened my inner critic and strengthened my inner champion. I am less anxious about imperfection, and celebrate vulnerability as a strength to meet challenges with courage, to deepen my capacity for joy. The best part is I get to embody it and humbly offer it to others as an MSC Teacher!"