Training

Wat is Mindful Self Compassion (mindful zelfcompassie, MSC)?

Mindful zelfcompassie (MSC) is een empirisch-onderbouwd, 8-weeks programma ontworpen om de vaardigheid van zelfcompassie te cultiveren. Het is ontwikkeld door Christopher Germer, PhD, die een toonaangevende rol speelde in de integratie van mindfulness en psychotherapie (www.MindfulSelfCompassion.org) en Kristin Neff, PhD, een pionierend onderzoekster op het gebied van zelfcompassie (www.Self-Compassion.org). 

MSC combineert de vaardigheden van mindfulness en zelfcompassie om ons emotioneel welzijn te versterken. Mindfulness is de eerste stap – het tonen van liefdevol bewustzijn tegenover moeilijke ervaringen (gedachten, emoties en gevoelens). Zelfcompassie komt daarna – het geven van liefdevol bewustzijn aan onszelf. Gezamenlijk vormen mindfulness en zelfcompassie een staat van warme, verbonden aanwezigheid gedurende moeilijke momenten in ons leven.

De meesten van ons voelen compassie als een goede vriend het moeilijk heeft. Hoe zou het zijn om dezelfde zorgzame aandacht te ontvangen van jezelf op de momenten dat je dat het meeste nodig hebt? Alles wat nodig is, is een verschuiving in aandacht – te erkennen dat als mens zijnde, jij het ook waard bent om compassie te ontvangen. Zelfcompassie omvat de capaciteit om onszelf te troosten en kalmeren, en om onszelf te motiveren met aanmoediging als we lijden, falen of ons tekort voelen schieten. Zelfcompassie is deels te leren door ons te verbinden met onze aangeboren compassie voor anderen, en zelfcompassie helpt ook om compassie voor anderen te ontwikkelen en behouden.

Recent onderzoek laat zien dat zelfcompassie sterk samenhangt met emotioneel welzijn, het omgaan met de uitdagingen van het leven, minder angst en depressie, gezonde gewoonten als het gaat om dieet en lichamelijke beweging en meer bevredigende persoonlijke relaties. Ze is een innerlijke kracht die ons in staat stelt om vollediger mens te zijn – onze tekortkomingen te erkennen, van ze te leren, en de nodige veranderingen door te voeren met een houding van vriendelijkheid en zelfrespect.

Gelukkig kan iedereen zelfcompassie leren.

 

Wat je kunt verwachten

Tijdens een training mindful zelfcompassie leer je:

  • mindfulness en zelfcompassie te beoefenen in je dagelijks leven

  • de wetenschap van zelfcompassie te begrijpen

  • zelfcompassie toe te passen om te leven in overeenstemming met je waarden

  • moeilijke emoties gemakkelijker te hanteren

  • met moeilijke relaties om te gaan

  • omgaan met ‘caregivers-fatigue’ (compassie-moeheid die kan optreden door intensief voor anderen te zorgen)

  • levensgenot en zelfwaardering te beoefenen

  • simpele zelfcompassievaardigheden aan anderen te leren

 

Dit programma is ontworpen voor een algemeen publiek. Meditatie-ervaring is niet nodig om deel te nemen aan MSC. Iedereen is welkom!

Op het programma staan uitleg over bovenstaande onderwerpen, ervaringsoefeningen, meditatie, uitwisseling binnen de groep en oefeningen voor thuis. MSC is een kans om te ontdekken hoe we normaal gesproken reageren op moeilijkheden in ons leven en manieren te leren om een warmhartige en steunend gezelschap te worden voor onszelf.

Het MSC-programma is een reis – een avontuur in zelfontdekking en vriendelijkheid tegenover onszelf. Zelfcompassie heeft het paradoxale effect van zowel het verzachten van onze emotionele zorgen als het creëren van een opening naar de pijn die we misschien onbewust in ons dragen, vaak jarenlang. Daarom is het waarschijnlijk dat sommige moeilijke emoties aan de oppervlakte komen tijdens het programma, mede doordat onze capaciteit groeit om deze te omhelzen en te helen. MSC-trainers zetten zich in om een sfeer van veiligheid, steun, privacy en individuele verantwoordelijkheid te creëren, en een gemeenschappelijke toewijding om compassie voor zelf en anderen te ontwikkelen.

MSC werkt therapeutisch, maar is niet hetzelfde als therapie. De nadruk van het programma ligt op het versterken van emotionele capaciteiten om emotionele uitdagingen tegemoet te treden. MSC is een compassietraining die op mindfulness gebaseerd is, waarin de nadruk ligt op het cultiveren van warmte. MSC maakt gebruik van mindfulness-technieken, maar is geen meditatietraining.

MSC-deelnemers wordt gevraagd om thuis mindfulness en zelfcompassie te beoefenen tot een haf uur per dag gedurende het volgen van de cursus. Uit een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep blijkt dat MSC significant bijdroeg aan zelfcompassie, compassie voor anderen, mindfulness, levensgeluk , net als afname in depressie, angst en stress. Vooruitgang hield verband met in welke mate een persoon beoefende in het dagelijks leven. Voor de volledige publicatie van het onderzoek klik hier (PDF).

Deelnemers worden aanbevolen, maar niet vereist, om de volgende twee boeken te lezen voordat ze deelnemen aan MSC:

 

Self-Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself (Nederlandse vertaling: Zelfcompassie: stop jezelf te veroordelen) van Kristin Neff

  • The Mindful Path to Self-Compassion (Nederlandse vertaling: Mindfulness en zelfcompassie) van Christopher Germer

“I feel like MSC is something that is applicable and vitally important for every human being.”

"MSC was a profoundly meaningful experience which gave me the tools and practices for cultivating a new relationship with myself based on kindness, respect and compassion."

“Experiential - Transformative - Encouraging - Loving - Motivating - Kind - WONDERFUL!”